העלויות נגזרות ממספר ההו"ק שיש לכם במערכת
לפרטים נוספים חייגו אלינו.