"גביה פלוס" קמה על מנת לתת מענה מושלם לגביה השוטפת של עמותות ומוסדות העובדים בשיתוף עם מערכת נדרים פלוס/ קהילות,
חברתינו מעניקה מענה ממוקד בכל הסירובים בכרטיסי אשראי והוראות קבע שחוזרות, וחוסכת לכם - הגבאים והמנהלים, את ההתמודדות המאסיבית סביב התרומות.

לצורך כך אנו מעמידים צוות מזכירות המתמחות בגבייה ושימור לקוחות, המטפלות בכל משימות אלו על הצד
הטוב ביותר.