חיוג טכני

טיפול שוטף בהוראות קבע בעייתיות (פג תוקף, החלפת כרטיס, סירובים, ביטולים וכדו')

חדש!!! טופסולוגיה פלוס

*בניית רשימות התורמים שלכם באקסל מסודר *הקלדת כל ההו"ק במערכת שלכם לגביית הכספים *התקשרות לתורמים שלא הביאו פרטים

חיוג התרמה / טלמרקטינג

הגדלת הוראת קבע, התרמה חד פעמית לקמפיינים וכדו'.