01

מתן הרשאה

מצרפים את כתובת האימייל שלנו כמורשה בחשבונכם במערכת נדרים פלוס, כך אנו נוכל להיכנס למערכת וכן לקבל התראות מהמערכת.

02

בחירת שירות

בוחרים את אופן הצגת שירות הגביה: ניתן לבחור או בשם העמותה / המוסד או בשם גביה פלוס.

03

דיווח

לאחר מכן תקבלו דיווח במייל עם סיכום מפורט על הטיפול שנעשה בהוראת קבע.